Per expressar qualitats

L’ús de ser o estar per expressar qualitats del subjecte depèn fonamentalment del caràcter animat (per exemple, docent) o inanimat (per exemple, biblioteca) del subjecte del verb, i del caràcter permanent (per exemple, intel·ligent) o transitori (per exemple, prim) de la qualitat a la qual es fa referència.
Darrera actualització: 30-3-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Usos de ser i estar: per expressar qualitats» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1109> [consulta: 21 maig 2024].
Pujar al principi de la pàgina