si escau i si s’escau

No s’han de confondre les expressions si escau i si s’escau.

La primera significa ‘si va bé, si és procedent, si s’ajusta a les disposicions legals’.

Exemple adequatLa comissió pot concertar, si escau, entrevistes amb els candidats.

Exemple adequatEls treballadors revisaran el conveni i, si escau, el signaran.

Exemple adequatAprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.


En canvi, si s’escau significa si ‘s’esdevé, si es produeix o si té lloc una cosa’.

Exemple adequatAquesta situació, si s’escau, exigirà una reestructuració de personal.

Exemple adequatL’execució del projecte, si s’escau, demanarà una gran inversió.

Exemple adequatL’apel·lació, si s’escau, comportarà que es revisin les actuacions.


La confusió es pot produir perquè el castellà utilitza una sola locució, en su caso, com a equivalent a les dues expressions catalanes.
Darrera actualització: 25-3-2022
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«si escau i si s’escau» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1963> [consulta: 20 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina