adreça i direcció

Els noms adreça i direcció no volen dir el mateix. Una adreça és la indicació del lloc on es viu i, en l’àmbit de la informàtica, del lloc d’origen o de destinació de les dades.

Exemple adequatVull que em digui l’adreça de la Facultat de Ciències de la Terra.

Exemple adequatHe d’afegir la teva adreça electrònica a la llibreta d’adreces.

Exemple adequatL’adreça del web de la Universitat de Barcelona és fàcil de recordar.

Exemple adequatM’han de configurar bé l’adreça IP de l’ordinador.


En canvi, la direcció és el costat cap al qual s’encamina una persona o una cosa, on hi ha alguna cosa; així doncs, té un significat similar a ‘trajectòria’ o ‘orientació’.

Exemple adequatSi vas en aquella direcció, al cap de cinc minuts trobaràs la Facultat.

Exemple adequatGestió pública i governança, caminen en la mateixa direcció?


No és acceptable, doncs, fer servir direcció en lloc de adreça.

Exemple no admissibleVull que em digui la direcció de la Facultat de Formació del Professorat.

Exemple no admissibleHe d’afegir la teva direcció electrònica a la llibreta de direccions.

Exemple no admissibleLa direcció del web de la Universitat de Barcelona és fàcil de recordar.

Exemple no admissibleM’han de configurar bé la direcció IP de l’ordinador.
Darrera actualització: 8-10-2023
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«adreça i direcció» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=982> [consulta: 6 desembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina