La llengua de publicació

Atès que la plataforma SocUB és multiidioma, l’estudiant rep les notificacions en català, castellà o anglès, segons l’idioma que hagi seleccionat. El missatge s’ha d’enviar, doncs, en les tres llengües en paral·lel.

Exemple adequatTIC | Office 365 per a estudiants

Sabies que, com a estudiant de la UB, pots baixar-te gratuïtament el Microsoft Office 365?

Exemple adequatTIC | Office 365 para estudiantes

¿Sabías que, como estudiante de la UB, puedes bajarte el Microsoft Office 365 gratis?

Exemple adequatICT | Office 365 for students

Did you know that, as a UB student, you can download Microsoft Office 365 for free?


Les notificacions de centre o les d’unitats i serveis que imparteixen docència a l’alumnat, però, no estan diferenciades per llengua. Tots aquests estudiants reben exactament el mateix missatge, independentment de l’idioma en què tinguin la plataforma. En aquest cas, la informació s’ha de proporcionar, com a mínim, en català i queda a criteri de l’emissor si, dins del cos del missatge, s’hi inclouen les altres llengües.

En cas que la notificació inclogui el text en altres llengües, les traduccions han de ser paral·leles i cal vetllar, especialment, per l’extensió, que convé que no superi les cent paraules.
Darrera actualització: 19-10-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Notificacions de SocUB: la llengua de publicació» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3228> [consulta: 3 desembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina