El cos del missatge

El contingut del missatge s’ha de redactar de manera breu, clara i entenedora, amb la informació estrictament necessària per a l’estudiant. En aquest sentit, les notificacions no han de superar les cent paraules i la informació addicional, si n’hi ha, ha d’anar degudament enllaçada.

La distribució en paràgrafs del cos del missatge facilita la lectura i deixar una ratlla en blanc entre paràgrafs afavoreix la llegibilitat.

Exemple adequatPer poder exercir el dret de vot, has d’estar inscrit al cens, que pots consultar a les intranets de la UB i als taulers d’anuncis dels centres.

Tens fins al 22 d’octubre per comprovar que hi constes i fer la reclamació pertinent, si és el cas.


Des del punt de vista gràfic, l’editor permet fer servir la negreta (per destacar alguna paraula clau), la cursiva (per als estrangerismes i els títols d’obres) o les llistes (per presentar la informació ben estructurada). És convenient, però, mantenir l’estil Normal i la lletra Sans Serif que ve per defecte. En tot cas, convé fer servir les opcions de format adequadament i amb mesura.

Editor


La informació addicional s’enllaça degudament en el nucli del text i no es consigna en un paràgraf a banda al peu de l’escrit. Convé limitar els enllaços a contingut important i pertinent, com ara la notícia relacionada, la pàgina web vinculada, etc.

S’enllacen paraules o expressions clau, informativament rellevants i tan concises com sigui possible. Per tant, no queden enllaçats articles o preposicions previs, ni signes de puntuació posteriors.

Exemple adequatSigues responsable i segueix les directrius del Pla d’estalvi energètic.

Exemple inadequatSigues responsable i segueix les directrius del Pla d’estalvi energètic.

Exemple inadequatSigues responsable i segueix les directrius del Pla d’estalvi energètic.


Per afegir enllaços, se selecciona el text concret que es vol enllaçar i es fa clic al botó d’enllaç (🔗).

Opcions d’enllaçAquest botó obre la finestra Add link, que permet escriure l’URL corresponent. A mesura que s’escriu, apareixen dues opcions de les quals cal seleccionar-ne sempre una:

  • Open URL, que obre l’enllaç a la mateixa aplicació SocUB. Aquesta opció es recomana en cas que la pàgina de destinació estigui adaptada a dispositius mòbils.

  • Open URL (in external browser), que obre l’enllaç en una finestra del navegador del mòbil. Aquesta opció es recomana en cas que la pàgina de destinació no estigui adaptada a dispositius mòbils.


Tots els missatges han d’anar signats. La signatura identifica l’autoria institucional de cada notificació i es compon en una sola línia. Si l’emissor és un centre o una unitat, convé especificar-la després d’un punt.

Exemple adequatUniversitat de Barcelona

Exemple adequatUniversitat de Barcelona. Facultat d’Economia i Empresa

Exemple adequatUniversitat de Barcelona. Escola d’Idiomes Moderns


Pel que fa als tractaments personals, per a l’emissor es recomanen les formes impersonals (tercera persona del singular) pròpies dels avisos clàssics i de la comunicació formal. En canvi, per al destinatari s’opta per la segona persona del singular (tu), que permet un discurs molt directe, especialment adequat per a l’alumnat.

Exemple adequatSabies que, com a estudiant de la UB, pots accedir al programa d’ajuts digitals?

La Universitat de Barcelona t’ofereix eines i recursos per garantir-te l’accés a la docència no presencial.


Per acabar, abans de demanar la correcció de la notificació als tècnics de referència, és important revisar-la des del punt de vista tant conceptual (d’ordenació de les idees i precisió del text) com ortogràfica. Els verificadors són una eina de gran ajuda per detectar errors ortogràfics i mecanogràfics, i convé tenir-los actius sempre que es redacta.
Darrera actualització: 19-10-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Notificacions de SocUB: el cos del missatge» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3230> [consulta: 3 desembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina