contactar 

El verb contactar, que té el sentit de ‘establir contacte’, exigeix un complement precedit de la preposició amb.

Exemple correcte Per resoldre-ho, contacteu amb els gestors de pràctiques del centre.

Exemple incorrecte Per resoldre-ho, contacteu els gestors de pràctiques del centre.


En conseqüència, l’única pronominalització possible és amb el pronom hi, quan el complement és en tercera persona. En la resta de casos (primera i segona), cal deixar el complement explícit.

Exemple correcte Per resoldre la incidència, contacteu-hi.

Exemple incorrecte Per resoldre la incidència, contacteu-los.


Exemple correcte Si t’interessa aquest àmbit de recerca, contacta amb nosaltres!

Exemple incorrecte Si t’interessa aquest àmbit de recerca, contacta’ns!


Al costat del verb contactar, hi ha la construcció posar en contacte, que té un comportament anàleg.

Exemple correcte Per resoldre-ho, poseu-vos en contacte amb els gestors de pràctiques.

Exemple correcte Per resoldre-ho, poseu-vos-hi en contacte.


En contextos que exigeixen molta concisió i en què cal simplificar la informació, com ara llocs web o textos publicitaris, es pot optar per usar simplement Contacte.

Exemple correcte © Universitat de Barcelona, 2021 | Contacte | Mapa del web | Avís legal

Exemple incorrecte © Universitat de Barcelona, 2021 | Contacta’ns | Mapa del web | Avís legal
Darrera actualització: 27-9-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Règims verbals: contactar» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3545> [consulta: 27 març 2023].