Us donem la benvinguda a l’espai web de l’OSSMA, el servei de prevenció de la Universitat de Barcelona.

Un dels objectius prioritaris de la Universitat és garantir la seguretat i la salut de tot el seu personal, dels estudiants, dels treballadors i treballadores d’empreses externes, i dels visitants, d’acord amb els compromisos adquirits a l’Estatut de la UB, el Pla de prevenció i la Política de prevenció, respectant l’establert per la normativa vigent.

Correspon a l’OSSMA analitzar i proposar les activitats preventives necessàries per garantir la protecció adequada de la seguretat i la salut de la comunitat universitària, assessorant i assistint els òrgans de govern, les administracions, els treballadors, els seus representants i el comitè de Seguretat i Salut Laboral.

Per assolir aquest objectiu i que la UB esdevingui un exemple de seguretat i salut, és imprescindible que la prevenció de riscos s’integri en tota l’estructura de la Universitat, la qual cosa implica atribuir funcions i responsabilitats en matèria preventiva a tots els nivells jeràrquics.

Aquest web és una eina per donar a conèixer informació bàsica i essencial que ajudarà la UB a assolir aquest objectiu, i per mostrar a tota la comunitat universitària les activitats i accions que es desenvolupen des de l’OSSMA.

Esperem millorar dia a dia. Per això us convidem que, mitjançant l’adreça de correu electrònic següent, us poseu en contacte amb nosaltres per fer-nos arribar tots els suggeriments i preguntes que considereu convenients. Les analitzarem i, si escau, hi respondrem al més aviat possible.

Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient
ossma@ub.edu

Dreceres

Informa’t

Informació de riscos i mesures preventives per lloc i perfil de treball, normes d’emergència, normes de seguretat i higiene, procediments d’actuació en cas d’accident, EPI (equips de protecció individual), altres procediments i tràmits, prevenció de riscos psicosocials, manuals i publicacions.

Revisió mèdica

Cuida’t

Servei mèdic. Informació sobre procediment d’actuació en cas d’accident, primers auxilis, sol·licitud d’exàmens de salut, sol·licitud de farmaciola completa o el seu contingut, i altres temes relacionats amb la prevenció i la promoció de la salut.

Forma’t

Formació presencial i online: Bàsic de PRL; Entorn Oficines; Laboratoris; Ús Professional de la veu; Teletreball; Programadors informàtics i Altres.

Integra’t

Pla d’Acollida de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) en matèria de prevenció de riscos laborals i medi ambient. Aquest és l’espai d’informació, formació i assessorament per a les noves incorporacions a la Universitat de Barcelona amb l’objectiu d’evitar els accidents en el treball i fer una correcta gestió ambiental.

Comunica’t

Si necessites comunicar-te amb nosaltres per a notificar-nos un accident o incident, comunicar-nos un risc del teu lloc de treball, fer-nos un suggeriment, o consultar qualsevol dubte que pugui sorgir en el teu dia a dia, aquest és el teu espai!!

Destacats

Consells preventius per tenir bona relació amb els companys de feina

Consells preventius

Més informació

Treballadores embaraçades

Informació Embaràs i Lactància

Més informació

Informació Personal Especialment Sensible

Protocol Personal Especialment Sensible
Més informació

Riscos psicosocials

Protocol Riscos Psicosocials

Més informació