El cotxe…com més ple millor! (Eco2.0 – 22)

Ecoconsells

Si comptabilitzem les emissions anuals de CO2 generades per part de tota la comunitat universitària durant els desplaçaments a la universitat ens sorprendríem de la xifra obtinguda: més de 20 milions de tones anuals! (dades estimades a partir de les Diagnosis de Mobilitat dels centres de la Universitat de Barcelona).