La UB participa al III Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero (19 de novembre, Barcelona)

L’any 2011 diferents sectors de la societat catalana (empreses, universitats, entitats socials i municipis) preocupats per la ineficiència de l’actual model de consum de recursos i generació de residus es van unir ―amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC)― per treballar un programa a llarg termini que contribueixi a impulsar estratègies per canviar aquest model.

Conclusions del II Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero

Més de 200 persones de municipis, empreses, universitats, entitats i institucions es van reunir el 4 de maig de 2012 a la Casa del Mar de Barcelona dins del marc del II Fòrum de l’Estratègia Catalana Residu Zero, amb la voluntat de desenvolupar processos de canvi de model de producció i de gestió de residus cap a un nou paradigma sobre noves bases ambientals, més generadores de treball, més estalviadores de materials i energia i que evitin la contaminació i les agressions al territori.