quàntum

És una paraula que em fascina pel concepte físic que descriu, perquè històricament suposa un trencament radical de paradigma científic fa ja més d’un segle, perquè conserva totalment la paraula llatina original (fins no fa gaire no incloïa l’accent i el plural, per tant, era quanta)…