Reactivar rebut caducat

Els rebuts caducats els podeu reactivar, des del’apartat: “Consulta i pagament de rebuts” de MonUB, passada una setmana des de la data de caducitat. Es generarà un nou rebut que podeu imprimir o pagar des de la mateixa pàgina.

El nou rebut inclourà el recàrrec per impagament. Si hi ha diversos rebuts caducats, els recalcularà 1 a 1 a mesura ho sol·liciteu.

Si mentre es duu a terme la conciliació amb les entitats bancàries, teniu l’accés al Campus Virtual tancat a causa de l’anul·lació de la matrícula per impagament, podeu sol·licitar a la secretaria l’activació de l'accés al campus presentant el rebut de pagament.

Només podreu pagar/reactivar els rebuts corresponents al curs actual i al curs anterior. En cas que el rebut sigui més antic cal que passeu per la secretaria.

Comparteix-ho: