Tria de menció dels estudis de mestre/a

Sessions informatives 

15 de març de 2024

Sessions per aclarir dubtes amb els coordinadors de mencions 

 • Mencions específiques d'infantil

Exploració de l'Entorn i Exploració - Expressions Artístiques - Mitjans d'Expressió i Comunicació - Motricitat infantil 

Lloc:    Sala Rosa Roig  - 3r planta Ed. Migdia 1

Matí de 12:00 a 13:00 hores
Tarda de 16:00 a 17:00 hores    

 • Mencions específiques de Primària

Aprofundiment Curricular - Educació Musical - Educació Física - Educació Visual i Plàstica

Lloc:   Aula Magna -  Edifici Teatre

Matí de 12:00 a 13:00 hores    
Tarda de 16:00 a 17:00 hores 

 • Mencions compartides Infantil-Primària

Atenció a la Diversitat - Biblioteques Escolars - Llengües Estrangeres (anglès) - Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, la Comunicació i l'Expressió

Lloc:  Aula Magna -  Edifici Teatre

Matí de 10:30 a 11:30 hores     
Tarda de 17:15 a 18:15 hores    

Podrà triar menció l'alumnat que està en la situació de poder finalitzar els estudis el curs vinent. D'acord a aquest criteri, formarà part del cens l'alumnat que tingui superats al primer semestre d'aquest curs:

 • Mestre d’Educació Infantil: 132 crèdits  (l'alumnat que tingui superats entre 114 i 132 crd, podran demanar autorització a Cap d'estudis explicant la seva situació mitjançant aquest formulari del 15 al 22 de març de 2024)
 • Mestre d’Educació Primària: 132 crèdits 
 • Doble Itinerari: 180 crèdits en l'expedient de l'Itinerari Simultani

No formarà part del cens l'alumnat que hagi triat menció en cursos anteriors.

Per prova d'accés, en el cas de la Menció en Llengües Estrangeres (anglès) i la Menció en Educació Musical.

L'estudiant que supera la prova de nivell obté plaça a la menció a la qual ha optat, no ha de fer la preinscripció.

En cas de presentar-se a les dues proves i superar-les ha de comunicar per correu electrònic a mencio.educacio@ub.edu  la menció que vol cursar. 

Si, malgrat haver passat la prova de nivell, decideix preinscriure's a una menció sense prova i obté plaça, aquesta última es converteix en la tria vinculant. 

Per preinscripció, per a la resta de mencions. 

Només es triarà una menció i aquesta és vinculant per a la matrícula.

L’ordre de tria s’estableix en funció de la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic. Aquesta es calcularà tenint en compte les assignatures superades fins al primer semestre del curs de la tria. En cas d'empat s'utilitzarà els cognoms i nom començant per la lletra que cada any sorteja la Generalitat de Catalunya per als seus processos, que per al 2024 que serà la "U".

Calendari  -Només per als alumnes del Grau d'Educació Primària i de l'Itinerari simultani-

Sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés - Formulari -
del 15 al 22 de març  de 2024

Publicació preinscrits a la prova d'accés 
2 d'abril de 2024  -  llistat d'inscrits

Procediment i Calendari de la prova

Del 2 al 12 d'abril de 2024, enviament a la coordinadora de la menció, Olga Gonzalez: ogmediel@gmail.com 

- Títol de Grau Mig o Superior del conservatori (si s'escau) (L'alumnat que estigui en possessió del Títol del conservatori NO haurà de fer cap prova, seran admesos directament)

- VIDEO curt (5-10 màxim incloent lectures), on la persona aspirant es mostri fent dues Intervencions musicals: una peça (o fragment) vocal i una altra instrumental (qualsevol instrument), d’estil, caràcter i suport completament lliure. Pot ser material adreçat a la infància (cançó, melodia popular...)

- També s’ha d’enregistrar i enviar, qui vulgui cursar la menció, fent una lectura de un  petit fragment melòdic (entonat) i un altre de rítmic (picat o cantat), extret del material musical infantil escolar. Exemples no utilitzables. (ensenyar, al vídeo, partitures)

 

Publicació resultat prova 

10 de maig de 2024 - llistat  

Calendari

Sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés - Formulari -
del 15 de març al 22 de març de 2024

Publicació preinscrits a la prova d'accés 
2 d'abril de 2024  -  llistat d'inscrits

Selecció dels aspirants 

Per poder fer la selecció es necessari enviar del 2 al 12 d'abril de 2024 al correu mencio.llengues@ub.edu  la documentació següent, indicant: Nom, NIUB i ensenyament,

 • Carta de motivació en anglès -  posant èmfasi en els aspectes relacionats amb l'aprenentatge de la llengua anglesa, així com en l'experiència en l'ensenyament d'aquesta matèria (en classes extraescolars, colònies, etc.).
 • Documentació que acrediti haver superat el First Certificate in English (FCE) / Nivell B2 del MCER o prova de nivell equivalent o superior. (no és un requisit imprescindible)


Els criteris que es tindran en compte per a poder cursar la menció seran:

 1. Carta de motivació en anglès
 2. Estar en possessió d'un nivell d’anglès First Certificate o certificat equivalent o superior
 3. Qualificació obtinguda en l’assignatura:
  Llengua Anglesa per a l’Ensenyament” (Primària) o
  Llengua Estrangera per a l'Ensenyament: Anglès” (Infantil)
 4. Entrevista, si s’escau.  Llistat dia i hora entrevista
  La coordinació de la menció es posarà en contacte amb els candidats que hagin de fer l'entrevista i els enviarà l'enllaç per la videoconferència. Les entrevistes tindran lloc entre els dies 19 i 26 d'abril de 2024

Publicació resultat prova
10 de maig de 2024  -  llistat

Llistat provisional
15 de març de 2024
    Mestre/a d'Educació Infantil
    Mestre/a d'Educació Primària
    Doble Itinerari Infantil/Primària

Incidències llistat provisional
del 15 al 22 març de 2024
    Formulari incidències

Llistat definitiu amb hora d'accés aplicatiu
22 d'abril de 2024 a partir de les 14h
    Mestre d'Educació Infantil
    Mestre d'Educació Primària
    Doble Itinerari Infantil/Primària

Preinscripció Tria de menció 

Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària:
Divendres 17 de maig de 2024      enllaç aplicatiu  

Doble Itinerari Infantil/Primària:
Dimecres 15 de maig de 2024      enllaç aplicatiu 

Publicació provisional de la preinscripció
29 de maig de 2024
    Llistat provisional Menció - Graus Mestre Ed. Infantil, Mestre Ed. Primària i Itinerari Simultani

Incidències procés preinscripció
del 29 de maig al 5 de juny de 2024
    Mestre/a d'Educació Infantil missatge a cap_ei@ub.edu
    Mestre/a d'Educació Primària missatge a cap_ep@ub.edu
    Doble Itinerari Infantil/Primària missatge a aambros@ub.edu

Publicació definitiva de la preinscripció
11 de juny de 2024
    Llistat definitiu Menció Graus Mestre Ed. Infantil, Mestre Ed. Primària i Itinerari Simultani

Pregunta

He vist que el meu NIUB ja està a la llista provisional, he de fer alguna cosa més?

Resposta

Sí, consultar la llista definitiva i entrar a la tria de menció la data que marqui el calendari que trobaràs a la pàgina tria de menció pestanya Calendari de preinscripció per a la resta de mencions

Pregunta

Tinc menys crèdits dels que es demanen. Encara estic a temps de ser inclòs/a al llistat?

Resposta

Depèn del nombre de crèdits que tens cursats i de quants et falten. Adreça't a mencio.educacio@ub.edu perquè facin una primera valoració del teu expedient

Pregunta

No aparec al llistat de la tria de mencions què he de fer?

Resposta

Has d’adreçar-te a secretaria mencio.educacio@ub.edu per esbrinar-ne el motiu (impagament de matrícula, insuficiència de crèdits superats, etc.)

Pregunta

Puc fer la preinscripció d'altres mencions si m'he inscrit a les proves de música i/o anglès?

Resposta

Sí, si et preinscrius a una menció sense prova i obtens plaça, aquesta es converteix en la tria vinculant encara que hagis aprovat les proves per accedir a les Mencions d’Educació Musical i/o Llengües Estrangeres (Anglès)

Pregunta

En el cas de no superar la prova d’accés de música i/o anglès, puc triar les mencions sense prova? 

Resposta

Sí, d’acord amb el calendari la tria de mencions sense prova es realitza una vegada s’han publicat els resultats de les proves d’accés a les mencions de Llengües Estrangeres i Educació Musical

Pregunta

Vaig matricular el reconeixement acadèmic de 6 crèdits. Ponderaran al meu expedient?

Resposta

No. El reconeixement acadèmic de 6 crèdits no tenen qualificació ni ponderen a l'expedient de l'alumne.

 Pregunta

Vaig matricular el reconeixement acadèmic de 6 crèdits, de quines assignatures optatives m’he de matricular?

Resposta

A totes les mencions, excepte Aprofundiment curricular, a més de les optatives obligatòries s’han de superar nou crèdits optatius (tres assignatures de tres crèdits), al tenir matriculats els sis crèdits del reconeixement acadèmic només hauràs de matricular una de les assignatura de tres crèdits ofertes per superar els nou crèdits optatius.

Pregunta

Quines assignatures he de cursar si tinc crèdits reconeguts pel CFGS Tècnic superior d’activitats físiques i esportives?

Resposta

Si et matricules de la Menció d’Educació Física només hauràs de cursar les tres assignatures de 6 crèdits

Si optes per una altra menció, excepte Aprofundiment curricular, hauràs de cursar les tres assignatures de 6 crèdits i una de les de 3 crèdits.

Si et matricules de la menció d’Aprofundiment Curricular has de cursar quatre de les assignatures optatives “obligades de menció” de 6 crèdits ofertes

Comparteix-ho: