Avaluació única

Com a norma general, l'avaluació ha de ser continuada (art.10.1 de la Normativa reguladora dels plans docent de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges). En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d'una avaluació continuada, tindrà dret a una avaluació única.

L'estudiant que vulgui sol·licitar l'avaluació única ha d'emplenar aquest formulari  

Terminis per presentar la sol·licitud per al curs 2023-2024

    Assignatures de 1r semestre i anuals - fins el dia 20 d'octubre de 2023
    Assignatures de 2n semestre - fins el dia 10 de març de 2024

En el pla docent de cada assignatura trobareu la informació sobre cada una d'aquestes dues modalitats.

Educació Social
Mestre d'Educació Infantil
Mestre d'Educació Primària
Pedagogia
Treball Social

Comparteix-ho: