Premis extraordinaris

Cada curs acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficials de grau que imparteixi la Universitat de Barcelona.

Els premis extraordinaris s’atorguen a tots els/les alumnes que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i que hagin abonat els drets d'expedició del títol.

En aquells ensenyaments en què cap alumne/a no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior el centre ha de proposar la concessió de premi extraordinari a un màxim d’un, entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior i que hagi abonat els drets d'expedició del títol.

Per al curs 2022-2023 s'obre convocatòria de sol·licitud de premi extraordinari per al grau de Pedagogia 

La sol·licitud per instància genèrica ha de ser presentada abans del dia 15 de desembre de 2023

Criteris de valoració per atorgar els premis, aprovats per la Comissió Acadèmica de la Facultat:

El candidat/a amb la qualificació mitjana global més alta. En cas d’empat:
El candidat/a amb la qualificació del TFG més alta. En cas d’empat:
El candidat/a amb la qualificació mitjana d’assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries més alta

Més informació a:

Normativa per a l'atorgament dels premis extraordinaris dels ensenyaments oficials de Grau de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: