Lectura de tesis
CURS 2017 - 2018

Llistat de defenses de tesis

Doctorand
José Aurelio Castro Varela

Directors
Aida Elisenda Sánchez de Serdio Martín
Fernando Hernández Hernández

Tutor
Fernando Hernández Hernández

Presidenta
Laura Trafi-Prats

Secretari
Pau David Alsina González

Vocal
Andrea Soto Calderón

Convocatòria
12 de gener de 2017 11:30 h

Lloc
Sala de Juntes de la Facultat de Belles Arts. Planta 1.