Igualtat
Presentació i objectius

La Comissió d'Igualtat de la Facultat de Belles Arts promou el respecte i la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes. La Comissió vetllarà pels principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat en tots els àmbits acadèmics i en concret per que qualsevol forma de sexisme, discriminació i exclusió per raons de sexe, d'identitat de gènere i d'opció sexual, siguin erradicades del nostre centre.

Línees de treball

Afavoriment de l'ús d'un llenguatge no sexista en els documents generats per la Facultat

Desenvolupar accions de formació i sensibilització social, encaminadas a fomentar la igualtat entre dones i homes.

Fomentarà l'organització de cursos, tallers, cicles de conferències, jornades o exposicions artístiques que tractin sobre eixos temàtics que estiguin relacionats amb la igualtat de gènere (violència, assetjament, creació artística i cultural de dones, etc..)

Promourà les relacions i col·laboracions amb institucions oficials o grups de treball que treballin aspectes relacionats amb aquests objectius.

La Facultat inclourà a la seva pàgina web, informació de totes les activitats que es desenvolupin en relació a la igualtat entre dones i homes.

Fem una crida a la comunitat de la Facultat de Belles Arts a la participació en aquesta tasca a través de propostes d'activitats o queixes.

Tònia Coll . Departament de Pintura

Eulàlia Grau. Departament d'Escultura

María López Ruido. Departament de Disseny i Imatge

Dolores Pulido. (representant comissió igualtat de la UB). Oficina de Patrimoni

Ascensión Garcia. Departament d'Escultura

Bibiana Crespo. Departament de Dibuix

Assignatures a Graus: Psicologia de l'art i estudis de gènere

Formació a la UB: Màster Oficial en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Més cursos i seminaris: Infobbaa

8 de març 2016

Xerrada: El camí de la universitat cap a la Igualtat

+ ACTIVITATS A: Infobbaa

     

Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, detecció i actuació contra l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i per orientació sexual aprovat per Consell de Govern el 13 de febrer del 2014.

Formulari de queixa sobre tracte inadequat o vexatori
Un cop omplert l'heu de portar a la Unitat d'Igualtat de la Universitat de Barcelona

 

Comparteix-ho: