Pròrroga

Procés en línia. La sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar mitjançant una instància genèrica de la UB cal adjuntar-hi el PDF de la sol·licitud de pròrroga.

1. En el cas d’estudis a temps complet, si passat el termini de tres anys el doctorand o doctoranda no ha presentat la sol·licitud d’autorització de dipòsit de la tesi, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d’un any més, que pot ampliar‐se excepcionalment un altre any addicional.

2. En el cas d’estudis a temps parcial, si passat el termini de cinc anys el doctorand o doctoranda no ha presentat la sol∙licitud d’autorització de dipòsit de la tesi, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga de dos anys més, que pot ampliar‐se excepcionalment un altre any addicional.

Sol·licitud de pròrroga (catalàespañolenglish)