Altres tràmits de Doctorat

Sol·licitud d'estada temporal

Aquest procediment permet als ciutadans presentar instàncies al registre general de la Universitat de Barcelona, en relació amb aquelles qüestions per a les quals no hi ha una sol·licitud o un procediment telemàtic.