Publicació tesis dipositades

CURS 2022-2023

Tesis dipositades

Doctorand: Eva Maria Pacheco Ricote

Programa de Doctorat: La Realitat Assetjada

Director 1: Oriol Vaz Romero Trueba

Tutora: Maria Carmen Porta Salvia

Inici del dipòsit: 18/1/2023

Finalització del dipòsit: 25/1/2023

Doctorand: Dolores Mendy

Programa de Doctorat: Arts i Educació

Directores: Laura Malinverni i Fernando Hernández Hernández

Tutor: Fernando Hernández Hernández

Inici del dipòsit: 18/1/2023

Finalització del dipòsit: 25/1/2023

Doctorand: Leonardo Luigi Perotto

Programa de Doctorat: Arts i Educació

Director / Tutor: Fernando Hernández Hernández

Inici del dipòsit: 18/1/2023

Finalització del dipòsit: 25/1/2023

Doctorand: Almila Yildirim

Programa de Doctorat: EAPA

Director 1 / Tutor: Raquel Pelta Resano

Títol: FROM WESTERN CALLIGRAPHY TRADITION TO EXTENDED GESTURE

Inici del dipòsit: 13/1/2023

Finalització del dipòsit: 20/1/2023

Doctorand: Fernández Pons, Luís Fernando

Programa de Doctorat: EAPA

Director1 / Tutor: Maria Àngels Viladomiu Canela

Títol: Juego, comunidad y contexto. Escultura pública con un uso social lúdico

Inici del dipòsit: 25/10/2022

Finalització del dipòsit: 2/10/2022

Comparteix-ho: