Comissió de Dinamització Lingüística

Presentació i estructura

La Comissió de Dinamització Lingüística (CDL) de la Facultat de Ciències de la Terra forma part de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB té com a finalitat sistematitzar l’ús de la llengua catalana en la Universitat.

Cada curs es convoca una beca de col·laboració, però tots els estudiants que ho desitgin poden participar activament en les tasques de dinamització de la comissió. Per obtenir més informació cal posar-se en contacte amb els Serveis Lingüístics o amb la CDL de la Facultat.

Secretaria de la Facultat de Ciències de la Terra
934 035 956
dg.ciencies.terra@ub.edu

  • Joan Guimerà  Roso (President)
  • Àngels Canals Sabaté
  • Telm Bover Arnal
  • Patricia Cabello López

La Comissió de Dinamització Lingüística (CDL) de la Facultat i la UB posen al teu abast recursos i serveis per elaborar amb qualitat i d’una manera estandarditzada els textos necessaris per a la teva vida universitària.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a la CDL o consultar la plana dels Serveis lingüístics.

La XDL de la UB ha desenvolupat una borsa per a l'aprenentatge d'idiomes mitjançant la qual els estudiants catalans poden practicar diversos idiomes mentre que els castellanoparlants o estrangers poden practicar i millorar el seu català. Trobareu més informació a l'enllaç aquí.

La CDL de la Facultat contribueix a la difusió d'aquesta Borsa entre els alumnes i en l'establiment i seguiment de parelles bilingües catalanoparlants-nocatalanoparlants.

Comparteix-ho: