Admissió

Per accedir a un programa de doctorat de la UB cal tenir un títol oficial de grau, o equivalent, i un de màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitari.

El primer pas que han de fer aquelles persones que vulguin accedir a un programa de doctorat de la Facultat de Ciències de la Terra es demanar l’admissió al programa. L’admissió a un programa de doctorat és responsabilitat de la Comissió Acadèmica corresponent, que valorarà si el candidat reuneix els requisits per poder ser admès al programa.

Les persones que estiguin interessades en ingressar a un  programa de doctorat de la Facultat de Ciències de la Terra podran fer les sol·licituds mitjançant una aplicació online, i caldrà que adjuntin la documentació acreditativa corresponent que es demana segons l’origen de la seva titulació. La Comissió Acadèmica del Programa valorarà la documentació presentada i la resolució es notificarà a l’estudiant. 

 

PERÍODES D'ADMISSIÓ

 • Primer període d’admissió al programa: del 8 de febrer de 2023 al 05 d'abril de 2023
 • Segon període d'admissió al programa: del 12 d'abril de 2023 al 30 de juny de 2023
 • Període d'admissió extraordinari: 

 

 

 

Obtinguda la resolució favorable de l’admissió, els candidats hauran d’accedir novament a l’aplicació online per tal de registrar la sol·licitud d’accés (rebran un correu electrònic amb les instruccions). En el cas de titulacions estrangeres, prèviament s’haurà d’abonar la taxa establerta (218,15€).

Comparteix-ho:

Convocatòria d' Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències de la Terra

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2022-23

Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds junt amb la memòria de l´activitat per la qual es sol·licitat l´ajut es
presentaran a:
- L´Oficina de Registre de la Facultat de Ciències de la Terra (Secretaria
Facultat) Cal demanar Cita prèvia:
https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/inici
- A través de la Seu electrònica (instància genèrica):
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html

Convocatòria Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències del Mar

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2022-23

 

 • Sol·licitud (El Formulari de sol·licitud romandrà operatiu des del dia 13 de desembre fins al dia 2 de gener de 2023).

  Presentació de les sol·licituds
  Les sol·licituds junt amb la memòria de l´activitat per la qual es sol·licitat l´ajut es
  presentaran a:
  - L´Oficina de Registre de la Facultat de Ciències de la Terra (Secretaria
  Facultat) Cal demanar Cita prèvia:
  https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/inici
  - A través de la Seu electrònica (instància genèrica):
  https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html