Accès amb titulació espanyola

Aquelles persones que vulguin accedir a un programa de doctorat de la nostra Facultat amb titulació obtinguda a l’estat espanyol han d'adjuntar la documentació següent:

 1. DNI, passaport o document comunitari UE.
 2. Títol de Grau o equivalent, o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició (original i fotocòpia o bé, còpia compulsada).
 3. Títol de Màster Universitari Oficial, o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició (original i fotocòpia o bé, còpia compulsada).
 4. Els alumnes que no han cursat el grau o equivalent i/o el Màster a la Facultat de Ciències de la Terra de la UB hauran d’adjuntar també:
   a) Certificat acadèmica oficial de qualificacions del grau o equivalent
   b) Certificat acadèmica oficial de qualificacions del màster.
 5. Curriculum Vitae.
 6. Carta de motivació.
 7. Pre-acceptació d'un professor investigador per direcció de tesi.

Nota important:

En cas de ser admesos caldrà que presenteu la documentació original a la Secretaria de estudiants i docència, també heu de lliurar el Document de compromís, signat per totes les persones implicades.

Comparteix-ho:

Convocatòria Ajuts Doctorat Ciències de la Terra

Convocatòria Ajuts Doctorat Ciències del Mar