Accès amb titulació estrangera

Aquelles persones que vulguin accedir a un programa de doctorat de la nostra Facultat havent obtingut tota o part de la titulació fora de l’estat espanyol han d'adjuntar la documentació següent:

 
 1. DNI, passaport o document comunitari UE

 2. Títol de graduat/ada

 3. Certificació acadèmica dels estudis superats per a l'obtenció del títol de Graduat/ada en què s'especifiqui la seva durada en cursos acadèmics i la relació de les matèries cursades que inclogui, en cadascuna, la càrrega horària i la qualificació obtinguda (amb indicació del sistema de qualificació).

 4. Títol de Màster

 5. Certificació acadèmica dels estudis superats per a l'obtenció del títol de Màster en què s'especifiqui la seva durada en cursos acadèmics i la relació de les matèries cursades que inclogui, en cadascuna, la càrrega horària i la qualificació obtinguda (amb indicació del sistema de qualificació).

 6. Pagament de la taxa corresponent fixada en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic*.

  *Es necessari fer un estudi de la vostra documentació, això implica el pagament d’unes taxes. Durant el procés de la sol·licitud se us demanarà que feu aquest pagament.

  Les incidències en la documentació endarrereixen la resolució de les peticions i, per tant, de la matrícula. Us aconsellem que comproveu la documentació que heu de presentar i els requisits  que han d'acomplir els documents acadèmics expedits a l'estranger.

  Un cop fet l’estudi de documentació es farà arribar al sol·licitant una resolució que, en cas de ser favorable, li permetrà matricular-se en el programa de doctorat.

 7. En cas de ser admesos caldrà que presenteu la documentació original degudament legalitzada a la Secretaria de estudiants i docència, també heu de lliurar el Document de compromís, signat per totes les persones implicades.

 8. Curriculum Vitae.

 9. Carta de motivació.

 10. Pre-acceptació d'un professor investigador per direcció de tesi.

Comparteix-ho:

Convocatòria Ajuts Doctorat Ciències de la Terra

Convocatòria Ajuts Doctorat Ciències del Mar