Pla de recerca i seguiment

D’acord amb el Reial Decret RD 99/2011 i la normativa interna de la UB i per als nous ensenyaments de doctorat adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), la Comissió Acadèmica del programa de doctorat revisarà anualment el progrés de les tesis doctorals.

Comparteix-ho:

Convocatòria d' Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències de la Terra

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2023-24

Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds junt amb la memòria de l´activitat per la qual es sol·licitat l´ajut es
presentaran a:
- L´Oficina de Registre de la Facultat de Ciències de la Terra (Secretaria
Facultat) Cal demanar Cita prèvia:
https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/inici
- A través de la Seu electrònica (instància genèrica):
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html

Convocatòria Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències del Mar

AJUTS BORSES DE VIATGE OCTUBRE 2023