Universitat de Barcelona

Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics

Sistema d'avaluació

Els criteris d’avaluació de cada assignatura estan detallats en els plans docents respectius.
Per acollir-se a l’avaluació única heu d’omplir aquest formulari i presentar-lo per duplicat al/la coordinador/a de l’assignatura durant les tres primeres setmanes de docència.
Comparteix-ho: