Universitat de Barcelona

Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics

Sortides professionals

  • Les principals sortides professionals de l'especialitat en Geologia i Modelització de Jaciments Minerals són les següents:
  1. Empreses dedicades a l'exploració, avaluació o explotació de jaciments minerals.
  2. Empreses dedicades a la prevenció, mitigació i restauració de l'impacte ambiental provocat per les activitats mineres.
  3. Carrera acadèmica en universitats o organismes de recerca(serveis geològics). El màster, en ser un títol oficial, permet l'accés a estudis de doctorat.

 

  • Les principals sortides professionals l’especialitat de Riscos Geològics estan relacionades amb les tasques següents:
  1. Anàlisi, cartografia i avaluació de la perillositat de fenòmens geològics (inundacions, despreniments i esllavissades, allaus, esfondraments del terreny, terratrèmols, vulcanisme, etc.) que afecten i tenen impacte sobre el territori i la seva ocupació. Igualment, establiment de propostes de defensa i de gestió del risc geològic per mitigar-lo.
  2. Aquests tasques professionals es duen a terme en organismes públics com ara serveis geològics, serveis de protecció civil, gestors de desastres naturals; també en empreses, enginyeries i consultories de l’àmbit mediambiental, de les obres públiques i dels recursos naturals, així com en ONG que treballen en atenció i mitigació de desastres.

El màster, com que és oficial, dona accés als estudis de doctorat i, per tant, a la carrera acadèmica en universitats i centres de recerca.

Comparteix-ho: