Universitat de Barcelona

Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits consisteix en la incorporació de crèdits que computin a l’expedient d’un ensenyament oficial en base a crèdits cursats prèviament, mitjançant la formació o la experiència professional regulades a les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits als ensenyaments de màster universitari de la UB.

 

  • Reconeixement de crèdits cursats en títols propis

Crèdits mínims: 0 

Crèdits màxims: 13,5

 

  • Reconeixement de crèdits per acreditació d’experiència laboral i professional

Crèdits mínims: 0 

Crèdits màxims: 13,5

 

Sistema de transferència i reconeixement de crèdits: normativa de reconeixement i transferència aprovada a la UB

Comparteix-ho: