Universitat de Barcelona

Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Primer període: del 22 de gener al 5 d'abril del 2024.

Segon període: del 6 d'abril al 12 de juliol del 2024.

Tercer període: del 13 de juliol al 6 de setembre del 2024.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Matrícula

Primer període: segona quinzena de juliol.
Segon període: primera quinzena de setembre.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: