Universitat de Barcelona

Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics

Llista d'admesos

Les persones admeses hauran de fer un pagament de 150 euros en concepte de reserva de plaça, el qual serà degudament notificat a l'interessat mitjançant correu electrònic. El pagament de 150 euros es realitzarà a compte de la matrícula i haurà de fer-se efectiu en el termini de 7 dies naturals des de la data d'activació del rebut de pagament. Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant finalment no es matriculi en el màster.

Els alumnes amb titulació universitària estrangera, una vegada acceptats i prèviament a la realització de la matrícula, hauran de realitzar un pagament de 218,15 euros en concepte d'Estudi d'Equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis del màster.

Comparteix-ho: