Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua

1a Resolució

CURS 2020-2021

Llista de candidats admesos pel document d'identificació o passaport:

Llista d'admesos

 

Les persones admeses han de realitzar un pagament de 250 euros en concepte de reserva de plaça, la qual cosa serà degudament notificat a l'interessat mitjançant correu electrònic.

El pagament de 250 euros es realitzarà a compte de la matrícula i es farà efectiu en el termini de 7 dies naturals des de la data d'activació del rebut.

Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant no es matriculi en el màster.

 

Comparteix-ho: