Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua

Sistema d'avaluació

Els sistemes d’avaluació poden ser: proves escrites, proves orals i treballs de caràcter individual o grupal. Tanmateix en general les proves escrites representen un percentatge major de la nota final.

En general cadascuna de les assignatures del màster especificaran els sistemes d’avaluació que utilitzaran en el pla docent de l’assignatura.

Consultar apartat de Pla docent.

Comparteix-ho: