Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua

Pràctiques d'empresa

Pràctiques d'empresa

Les Pràctiques Externes són curriculars i són un dels aspectes essencials del vessant formatiu professional del Màster de Ciència i Gestió de l’Aigua. Es tracta de dues assignatures obligatòries, una a primer curs i l’altra a segon, de 6 crèdits ECTS cadascuna. Durant aquestes pràctiques, cada alumne/a realitza anualment una estada de 125 hores (ampliable a 750 hores no curriculars) a una empresa, administració o centre de recerca, amb el qual la Universitat de Barcelona signa prèviament un conveni. Les pràctiques es realitzen sota la tutela d’un tutor/a a l’empresa i un tutor/a a la Universitat de Barcelona. A l’inici de les pràctiques, l’alumne/a, amb el suport del tutor/a, elabora un Pla de Treball on especifica les tasques que realitzarà durant l’estada, i al final en presenta els resultats. S’avaluen les assignatures en base a l’adequació i assoliment dels objectius establerts, així com també de la bona conducta i professionalitat de l’alumne/a. Trobareu la informació a la secció de Pràctiques en Empresa de la web de la facultat.

Llistat d’empreses (que han ofert o acollit estudiants recentment). Aquesta llista anirà creixent en les properes setmanes/mesos:

  • AIGÜES DEL PRAT, SA
  • SORIGUÉ
  • Agència Catalana de l’Aigua
  • Enginyers Sense Fronteres
  • Centre tecnològic BETA (Universitat de Vic)
  • Font Teix SA
  • Taigua
  • Simmar SL
  • Ilersap
Comparteix-ho: