Sol·licitud d'autorització de permanència

L'estudiant que no compleix els requisits establerts per la normativa de permanència de la Universitat de Barcelona no pot, en principi, continuar els estudis de grau.

Quan l’estudiant no pugui continuar els estudis en virtut de l’aplicació d’aquesta normativa de permanència, els pot tornar a iniciar un cop passats dos cursos acadèmics, sempre que torni a obtenir una plaça per la via que correspongui.

Per a casos greus i excepcionals degudament justificats, el degà o degana pot autoritzar, un cop escoltada la Comissió Acadèmica del centre, que l’estudiant continuï els estudis durant dos semestres més.

Normativa

 

Documentació que cal adjuntar

  • Qualsevol document demostratiu de la situació de l'estudiant al llarg del curs acadèmic (malaltia greu, canvi de situació laboral, familiar, etc.).

 

Termini de presentació de sol·licituds per Internet

  • De les 10:00 hores del 4 de setembre de 2023 a les 23:59 hores del 13 de setembre de 2023.
  • Podeu consultar o modificar la sol·licitud en qualsevol moment durant el termini de presentació.
  • Accés a la sol·licitud d'autorització de permanència (a partir del 4 de setembre de 2023).

 

Resolució de les sol·licituds: 15 de setembre de 2023

 

Els estudiants amb sol·licitud acceptada poden accedir a l'automatrícula els dies 18 i 19 de setembre de 2023.

Comparteix-ho: