Sol·licitud d'autorització de permanència

L'estudiant que no compleix els requisits establerts per la normativa de permanència de la Universitat de Barcelona no pot, en principi, continuar els estudis de grau.

Quan l’estudiant no pugui continuar els estudis en virtut de l’aplicació d’aquesta normativa de permanència, els pot tornar a iniciar un cop passats dos cursos acadèmics, sempre que torni a obtenir una plaça per la via que correspongui.

Per a casos greus i excepcionals degudament justificats, el degà o degana pot autoritzar, un cop escoltada la Comissió Acadèmica del centre, que l’estudiant continuï els estudis durant dos semestres més.

Normativa

 

Documentació que cal adjuntar

  • Qualsevol document demostratiu de la situació de l'estudiant al llarg del curs acadèmic (malaltia greu, canvi de situació laboral, familiar, etc.).
  • És imprescindible lliurar presencialment la documentació a la Secretaria d'Estudiants i Docència (edifici 696, 1a planta).

 

Termini de presentació de sol·licituds per Internet

  • De les 10:00 hores del dia 2 de setembre de 2021 a les 00:00 hores del dia 12 de setembre de 2021.
  • Podeu consultar o modificar la sol·licitud en qualsevol moment durant el termini de presentació.
  • Accés a la sol·licitud d'autorització de permanència (a partir del dia 2 de setembre de 2021).

 

Resolució de les sol·licituds dia 15 de setembre de 2021

 

Els estudiants amb sol·licitud acceptada poden accedir a l'automatrícula els dies 16 i 17 de setembre de 2021.

Comparteix-ho: