Canvis de grup

Sol·licitud canvis de grup

CALENDARI (alumnes de segon en endavant)

Un cop finalitzat el període d'ampliació/modificació de matrícula, s'estableix un termini per sol·licitar canvis de grup d'assignatures. Els estudiants de nou accés al curs 2023-2024 no poden sol·licitar canvi de grup.

  • Assignatures de primer i segon semestre: del 20 de setembre a les 10h al 21 de setembre de 2023 fins les 24h.
  • Assignatures de segon semestre: del 14 de febrer a les 10h al 15 febrer de 2024 fins a les 24h.

 

PROCEDIMENT

Els estudiants poden sol·licitar el canvi de grup a través d'una aplicació (on trobareu totes les assignatures i grups) en els terminis establerts anteriorment. L'estudiant pot accedir a l'aplicació i fer les modificacions sobre la primera petició tantes vegades com vulgui.

En cas que l'estudiant hagi d'aportar algun tipus de documentació justificativa, ha de lliurar-la en aquest mateix període a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat.

 

No s'admet cap sol·licitud fora del termini establert.

 

RESOLUCIONS

Un cop finalitzat el termini, les sol·licituds seran valorades i resoltes per les caps d'estudis. L'estudiant podrà consultar la resolució en la mateixa pàgina en la que va fer la sol·licitud. Així mateix, també podrà visualitzar els canvis que hagin estat acceptats fent l'autoconsulta del seu expedient.

Es preveu que les resolucions estiguin resoltes:

  • A partir del 27 de setembre per al primer semestre (resoltes)
  • A partir del 19 de febrer per al segon semestre (resoltes)
Comparteix-ho: