Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Intervencions Socials i Educatives

Organització i metodologia docent

  • Tenir en compte: L’assignatura “Intervencions Socials i Educatives en el Propi Context” té la pretensió de constituir-se en leix vertebrador del conjunt dassignatures (especialment de les obligatòries) que simparteixen al màster dIntervencions Socials i Educatives. Pel fet que els competències sempre es desenvolupen de manera situada i que sorienten a lacció, resulta imprescindible dotar els i les estudiants dun context concret com a oportunitat per a assolir el desenvolupament daquestes competències. Lassignatura es concep a través de vincular a lestudiant a projectes de recerca, avaluació, innovació, millora, etc., que es puguin dur a terme en qualsevol marc social i/o institucional. És una espècie de pràcticum on els estudiants han de respondre en forma grupal a un encàrrec d'una entitat; la diferència radica en el fet que els estudiants ja són professionals i per tant hauran de realitzar l'encàrrec integrant els sabers propis de la seva formació de grau amb els coneixements que van adquirint en les assignatures del màster. Per tal motiu l'assignatura de Contextos té una major càrrega horària que en la seva majoria han de complir-se fora de l'horari estipulat en el màster. Les tasques que les i els estudiants han de realitzar fora de l'horari del màster (poden ser de matí o tarda) i en espais externs són: És important que l’alumnat pugui planificar-se prèviament la compatibilitat d'aquesta assignatura amb altres obligacions per exemple de caràcter laboral. Han de ser conscients que demandarà una disponibilitat horària fos de les hores que contempla l'assistència a les classes del màster.

 

  1. Visites al centre.
  2. Realització d'entrevistes, observacions o l'aplicació d'altres instruments de recollida d'informació.
  3. Assistència a cursos o reunions en centres externs a la universitat.
  4. Reunions de coordinació amb el grup de treball per a respondre a l'encàrrec.

 

 

  • És important que l’alumnat pugui planificar-se prèviament la compatibilitat d'aquesta assignatura amb altres obligacions per exemple de caràcter laboral. Han de ser conscients que demandarà una disponibilitat horària fos de les hores que contempla l'assistència a les classes del màster.

 

  • Idioma: català/castellà.

 

Recordem que la llengua oficial de la UB és el català.

 

Comparteix-ho: