Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Intervencions Socials i Educatives

Treball final de màster

Es pot considerar un treball de TFM aquell que desenvolupi una recerca, aquell que es centri en revisar d’una forma extensa i en profunditat l’estat de la qüestió de l’objecte d’estudi per a fonamentar un disseny de recerca. El TFM hauria d'implicar una metodologia de revisió sistemàtica i/o documental, plantejar el pilotatge d’instruments per emmarcar-se en una futura recerca doctoral, plantejar una anàlisi de necessitats i potencialitats per fonamentar una acció socioeducativa o que sigui una avaluació de programes o accions. El treball es pot presentar en format informe de recerca o article.

A principi del curs acadèmic es realitza una reunió informativa sobre el treball final del màster. Es comenten els aspectes relacionats amb el TFM inicials i calendari. S’entrega una fitxa per tal que l’estudiant expressi el que vol fer i que han de retornar a Coordinació del màster per poder fer l’assignació de tutors.

En la primera reunió s’informa de les modalitats que pot tenir el treball final de màster: una orientació de recerca que pot continuar després en una tesi doctoral o bé una orientació més pràctica que permeti innovar o millorar la praxis. En les dues orientacions la vessant de recerca és fonamental i l’estudiant amb les direccions del professorat tutor triarà aquella metodologia que més s’ajusti als seus objectius. El treball té a veure amb alguna de les temàtiques o línies de recerca associades al Màster.

Entre els mesos d’octubre i novembre es realitza l’assignació de tutores i tutors de qui farà el seguiment dels treballs o projectes. Aquesta assignació la realitza la Comissió de Coordinació del màster.

Normativa de TFM de la Facultat d'Educació

Comparteix-ho: