Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Intervencions Socials i Educatives

Avaluació

Les assignatures del Màster es centren en l'avaluació continuada, amb un període establert per a cadascun dels semestres de docència.  Amb coherència amb els objectius i competències a desenvolupar en cadascuna de les assignatures, els sistemes d’avaluació combinen proves escrites individuals, anàlisis de casos, treballs grupals, exposicions etc. En algunes assignatures, i d’acord amb el professorat, es pot demanar avaluació única. Per a més informació en relació a l’avaluació de les assignatures pot consultar-se els plans docents corresponents.

Comparteix-ho: