Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Intervencions Socials i Educatives

Plans docents

Relació d'assignatures 2023-2024

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Intervencions Socials i Educatives
Acció i Organització Comunitària per a la Innovació en la Intervenció Social i Educativa OB 1r semestre 3
Acció Social i Educativa amb Persones Grans OT 2n semestre 3
Acció Socioeducativa en la Justícia: Les Mesures Penals a la Comunitat OT 2n semestre 3
Anàlisi Qualitativa en la Recerca Educativa OT 2n semestre 3
Anàlisi Quantitativa en la Investigació Socioeducativa OT 2n semestre 3
Assessoria i Supervisió en les Polítiques i les Institucions Socials i Educatives OB 2n semestre 3
Conflicte i Mediació: Anàlisi des d'una Perspectiva Sistèmica OT 2n semestre 3
Convivència Social i Cultura de Pau OT 2n semestre 3
Dependència, Diversitat Funcional i Processos de Participació Política OT 2n semestre 3
Elaboració de Projectes d'Investigació Educativa i Social OT 1r semestre 3
Estratègies d'Obtenció de la Informació en la Investigació Educativa i Social OT 1r semestre 3
Infància i Adolescència: Participació i Protecció OT 1r semestre 3
Innovació Social i Societat Digital OT 2n semestre 3
Inserció Sociolaboral i Col·lectius Vulnerables OT 1r semestre 3
Intervencions Educatives en l'Execució Penal en la Comunitat OT 2n semestre 3
Intervencions Socials i Educatives en el propi Context OB 2n semestre 6
L'Anàlisi de Xarxes en la Recerca i Intervenció Educativa i Social OT 1r semestre 3
L'Escriptura de Textos Cientificoacadèmics OT 1r semestre 3
La Immigració i la seva Dimensió Socioeducativa OT 2n semestre 3
La Planificació, la Gestió i l'Avaluació dels Serveis Socials OT 2n semestre 3
La Violència de Gènere en les Relacions de Parella OT 1r semestre 3
Participació Social i Innovació en la Intervenció Social i Educativa OT 1r semestre 3
Planificació, Gestió i Avaluació de Polítiques i Institucions Socials i Educatives OB 1r semestre 3
Polítiques Socials, Desenvolupament Humà i Inclusió Social OB 1r semestre 3
Promoció de la Salut i Prevenció en Contextos Socioeducatius OT 2n semestre 3
Recerca Descriptiva, Explicativa i Avaluativa OT 2n semestre 3
Recerca Històrica, Filosòfica i Comparativa OT 1r semestre 3
Recerca Orientada a la Comprensió i la Transformació OT 2n semestre 3
Recerca Participativa en l'Àmbit Social i Educatiu OB 2n semestre 6
Treball Final de Màster OB 2n semestre 12
Violència Masclista OT 2n semestre 3
Comparteix-ho: