Matrícula

Curs 2022-2023

 
  • ALUMNES DE NOU ACCÉS


Procediment:

1r. Obtenir la resolució favorable d'admissió per al curs 2022-2023 i la resolució favorable d'accés a un programa de doctorat. 

2n.  Autentificar-te com alumne de la UB per obtenir el teu identificador i contrasenya des del portal Món UB.

3r. Automatrícula de l'1 de setembre al 31 d'octubre de 2022 (es prorroga el termini fins al 15 de novembre)

4rt. Accedir al Carnet digital de la UB (per a alumnes matriculats per primera vegada a la UB)

5è. Lliurar el Document de compromís / Documento de compromiso / Commitment Agreement a la Secretaria d'Estudiants i Docència

El document pot signar-se manualment o electrònicament, però totes les signatures han de ser iguals. No es poden barrejar les dues modalitats.

A. Amb signatura manual:
Cal presentar el document original en paper signat per totes les parts abans de 20 dies després d'haver fet la matrícula.

B. Amb signatura electrònica via SignaSuite:
Els documents signats electrònicament s'han d'enviar per email a doctorat.facfarmacia@ub.edu
Manual de l'aplicació SignaSuite UB

 
  • DOCTORANDS QUE CONTINUEN


Automatrícula de doctorands que continuen els estudis: de l'1 de setembre al 31 d'octubre de 2022.

És imprescindible haver obtingut l'acceptació del pla de recerca o l'informe favorable de seguiment i avaluació anual del pla de recerca del curs anterior.

 

Comparteix-ho: