Universitat de Barcelona

Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals

Avaluació

Els períodes d’avaluació coincideixen amb els propis de la Facultat de Filologia i Comunicació. Pel que fa al curs 2023-2024, van del dia 9 al 18 de gener (assignatures del Q1) i del dia 3  al 18 de juny (assignatures del Q2).

Cada professor/a indicarà als estudiants les dates concretes de lliurament dels treballs i tasques de la seva assignatura així com el calendari de reevaluació si escau. Es recorda als estudiants que l’avaluació contínua implica l’elaboració i lliurament de tasques en diversos moments al llarg de tot el quadrimestre. 

Comparteix-ho: