Universitat de Barcelona

Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals

Pla d'estudis

El pla d'estudis del màster està dissenyat com una oferta sòlida dirigida a l'especialització en el camp dels estudis interculturals i de gènere. Cada estudiant ha de cursar un total de 60 crèdits, distribuïts de la manera següent:
 

  • 2 assignatures obligatòries: constitueixen un tronc comú i ofereixen una visió completa dels estudis interculturals i de gènere.
  • 2 assignatures específiques d'especialitat: cadascuna de les 2 especialitats ofereix l'oportunitat de fer una anàlisi més aprofundida de les dues vessants mitjançant les quals es manifesta la construcció i la representació de les identitats culturals: els estudis de gènere i els estudis interculturals.
  • 4 assignatures optatives: cada estudiant escull optatives entre una oferta comuna per a tot el màster. És important tenir en compte que les assignatures optatives comunes s'han dissenyat tenint en compte no només les dues especialitats esmentades sinó també el fet que el màster planteja un estudi de la literatura en les llengües originals en què s'ha generat, ja que és un element fonamental de la seva creació identitària.
  • Treball de Fi de Màster (TFM)

Pla d'estudis

Comparteix-ho: