Avaluació única

 

Com a norma general l'avaluació ha de ser continuada. En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d'una avaluació continuada, tindrà dret a l'avaluació única. En cas d'acollir-se a l'avaluació única, l'haurà de fer constar per escrit. Cal que imprimiu l'Imprès de sol·licitud, l’haureu d’omplir, signar i presentar al responsable de l’assignatura que donarà el seu vistiplau i es quedarà amb la seva còpia.

Consulteu el calendari acadèmic

 

Comparteix-ho: