Premi extraordinari

D'acord amb la normativa aprovada per Consell de Govern de 19 de juliol de 2011, cada curs acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficials de grau que imparteixi la Universitat de Barcelona. Per tant, poden concórrer al premi els estudiants que hagin finalitzat els estudis de grau en el curs acadèmic 2020-2021 als ensenyaments de:

 

Convocatòria 2021/22  

Oberta la convocatòria de sol·licitud de premi extraordinari.

Sol·licituds: fins al 20 de gener, per Instància genèrica

 

 

 

Requisits:

Els premis extraordinaris s'atorguen a tots els alumnes que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana o igual a 9 (calculada segons la normativa vigent). En aquells ensenyaments en què cap estudiant no hagi obtingut la qualificació esmentada en el paràgraf anterior, el centre ha de proposar la concessió de premi extraordinari entre els que hagin obtingut una nota mitjana igual o superior a 8,5 (calculada segons la normativa vigent).

 

 

Normativa premis extraordinaris dels ensenyaments oficials de grau.

Comparteix-ho: