Modificacions de matrícula

Calendari i normativa: www.ub.edu/acad/noracad/matricula/welcome.html.

 

TRÀMIT

TERMINI

S1 - Anul.lació total de matrícula

- Per casos de reassignació de placa de grau (fins al 30/10/2023)

- Per malaltia o defunció: fins al 31/10/2023 (1r semestre o anual) o fins al 07/03/2024 (2n semestre).

- Per interès personal d’alumnes de grau de nou accés 2023-2024: si sol·liciten anul·lació abans del 29/09/2023 amb dret a devolució de l’import dels crèdits.

S2 - Modificació de matrícula

Supressió o addició d'assignatures.

Dins dels 7 dies a partir de la matrícula (la UB abonarà la diferència que es pugui produir a favor de l’estudiant).

S3 - Modificació de matrícula

Supressió o addició d'assignatures.

- Assignatures 1r semestre i anuals: fins al 30/10/2023.
- Assignatures 2n semestre: fins al 07/03/2024.

*Consulteu matrícula tardor i primavera.

S4 - Anul.lació de matrícula per casos greus o excepcionals Des de la finalització dels terminis anteriors.

 

 

 

Comparteix-ho: