Torn especial d'inscripció

A fi d’evitar la incompatibilitat amb els horaris de treball, hi ha un primer torn especial de matrícula per a estudiants que treballen durant el curs. Per tenir-hi dret caldrà presentar semestralment una incidència de matrícula amb la següent documentació:

- certificat de treball, on s’especifiqui l’horari laboral i

- l'informe de vida laboral.

Trobareu més informació a les pàgines de matrícula de tardor i primavera.

Comparteix-ho: