Matrícula: primavera

Als graus de la Facultat de Física s’aplica el model de matrícula semestral. Això vol dir que l’estudiant ha de dur a terme dues matrícules, coincidint amb els dos períodes docents, una abans del primer semestre (tardor) i l’altra abans del segon semestre (primavera) (consulteu la Guia de l’estudiant).

Informació sobre el procés de prematrícula i matrícula: Guia dels estudiants del grau de Física, apartat 2.2

La prematrícula i la matrícula es poden fer des de qualsevol dispositiu amb accés a internet.

Procès

Data

Torns
de Física

Torns
d’Enginyeria
Electrònica
de Telecomunicació

Prematrícula places limitades

7 de febrer de 2024 de 08 a 18h

Prematrícula d'assignatures amb places limitades (només les persones autoritzades). Vegeu resolució d'incidències

   

Prematrícula

 

8 de febrer de 2024 
(oberta des del torn assignat fins a les 20:00)

 

accediu a la matrícula per veure a partir de quina hora us podeu matricular

 

accediu a la matrícula per veure a partir de quina hora us podeu matricular

Matrícula*

15 de febrer de 2024
(oberta des del torn assignat fins al diumenge a les 24:00)

 

accediu a la matrícula per veure a partir de quina hora us podeu matricular

accediu a la matrícula per veure a partir de quina hora us podeu matricular

 

     

EET: inscripció de pràctiques

12 de febrer de 2024   

 

accediu a la matrícula per veure a partir de quina hora us podeu matricular

 

22 de febrer: MODIFICACIONS DE MATRÍCULA

En aquest procés de modificacions de matrícula es poden fer canvis de grup i/o assignatures, sempre que hagin places disponibles al grup demanat. Es podran realitzar canvis, a partir de l'hora assignada del dia 22 de febrer fins al 24 a les 23:59h. Es mantindrà el torn d'automatrícula. 

 

Places disponibles per a la modificació de matrícula

Física

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

 

Criteris per l'assignació dels torns de matrícula

Física

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Incidències de prematrícula

 

Formulari d'incidències del grau de Física

Formulari d'incidències del grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

 
Dates límit per presentar solꞏlicituds de torn especial, reincorporació, exempció de requisits, incidències de permanència i assignatures amb places limitades: Semestre de primavera: 1 de febrer de 2024 
 
El dia 6 de febrer es publicarà la resolució d'aquestes incidències.

 

Assignatures amb places limitades (semestre de primavera): 360610 Història de la Física (60),  360605 Física d’Altes Energies i Acceleradors (35), 360616 Física Mèdica (40), 360611 Micro i Nanotecnologia (18)

Aquestes assignatures no es poden escollir lliurement a la prematrícula seguint els torns, només es concedeixen a qui les ha solꞏlicitades abans de la prematrícula. Per tant, per poderles prematricular és obligatori fer aquesta solꞏlicitud.

Les persones autoritzades a prematricular assignatures amb places limitades hauran de fer la preinscripció d'aquestes assignatures el dia 7 de febrer de 8 a 18h.

 
7 de febrer: assignatures amb places limitades (grau de Física): 

Cas que hagin quedat places lliures de d’assignatures amb places limitades  les podreu seleccionar al procés d'automatrícula, per torns d'automatrícula

 

Incidències després de prematrícula (del 5 al 9 de febrer)

Podeu demanar canvis a la vostra prematrícula fins al dia 9 de febrer a les 23.45h a través del formulari d'incidències.

 

Formulari d'incidències del grau de Física

Formulari d'incidències del grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

La segona resolució d'incidències es publicarà el dia 14 de febrer

 

* les persones que hagin obtingut una resolució favorable de prematrícula no l'han de tornar a demanar. 

* tot i que el formulari contingui diverses opcions de sol·licitud, només heu de fer servir aquest formulari per demanar l'opció i) (assignatures que no vau poder prematricular per què estaven plenes) o bé l'opció h) (si no vau poder prematricular el TFG)
 

El dia 14 de febrer es publicarà la resolució d'aquestes incidències.

 

Resposta a les sol·licituds presentades fins el dia 9 de febrer

Grau de Física

Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

 

Ampliació de la resolució del cap d'Estudis de Física (v1 - 07-02-2023, 12:30h)

Respostes a les sol·licituds presentades fins l'1 de febrer (v2-06-02-2023, 18h)

 

Grau de Física

Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 

 • Les persones autoritzades a prematricular assignatures amb places limitades del grau de Física hauran de fer la preinscripció d'aquestes assignatures el dia 7 de febrer de 8 a 18h. Els estudiants del grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació tindran incorporades les assignatures autoritzades al seu expedient el dia de la prematrícula.

 • Les persones autoritzades a prematricular assignatures sense haver cursat les assignatures de prerequisit, disposaran d'un perfil específic de matrícula.

 • Les persones autoritzades a prematricular tot i tenir problemes de permanència o a matricular més de 60 crèdits podran formalitzar la prematrícula des del seu perfil.

 • Les persones autoritzades a formar part del torn especial, veuran modificada la seva hora a partir de la qual poden fer la prematrícula (dimecres 7 de febrer s'actualitzarà aquesta informació).

 

 • Assignatures amb places limitades (semestre de primavera): 360616 Física Mèdica (40), 360611 Micro i Nanotecnologia (18)Aquestes assignatures no es poden escollir lliurement a la prematrícula seguint els torns, només es concedeixen a qui les ha solꞏlicitades abans de la prematrícula. Per tant, per poderles prematricular és obligatori fer aquesta solꞏlicitud.  
 • Els alumnes que inicieu el 5è semestre en el Grau de Física heu de triar la menció que voleu cursar, això permetrà que es mostrin totes les assignatures optatives associades a la menció triada.
 • La prematrícula és vinculant (no es poden fer canvis). Si teniu dubtes sobre si us voleu inscriure o no en una assignatura, recordeu que tant a la matrícula com a la modificació es poden fer ampliacions d’assignatures, anul·lacions i canvis de grup, si hi ha disponibilitat de places.
 • MOLT IMPORTANT: Als alumnes que, havent fet la prematrícula, no formalitzin la matrícula dins del termini fixat, se'ls anul·larà la inscripció feta. Aquestes places quedaran lliures per la resta d’estudiants, es publicarà la relació abans de la modificació de matrícula.
 • Els alumnes amb resolució positiva d'admissió amb més de 30 crèdits reconeguts rebran les instruccions des de la Secretaria.
 • Els controls acadèmics informàtics avisaran de les incidències de permanència o requisits de dues maneres:
 1. Un avís de color taronja que informa quin és l’error que cal esmenar abans de confirmar la matrícula; tot i que el procés es pot finalitzar, cal que t’adrecis a la secretaria per informar-te i/o resoldre la incidència si és el cas.
 2. Un avís de color vermell que bloqueja la matrícula per l’error detectat i t’adreça a la secretaria.

Comparteix-ho: