Universitat de Barcelona

Màster en Enginyeria Biomèdica

Presentació

Relativitat - Màster d

El màster en Enginyeria Biomèdica proporciona una formació avançada en diferents àrees de la disciplina. Permet una especialització acadèmica o professional i promou la iniciació en tasques investigadores. En essència, pretén oferir una titulació que complementi i reforci la formació dels graduats en Enginyeria Biomèdica.
La definició actual més estesa d'enginyeria biomèdica fa referència a la disciplina que aplica els principis elèctrics, mecànics, químics o qualsevol altre per comprendre, modificar o controlar els sistemes biològics, així com per dissenyar i fabricar productes capaços de monitorar funcions fisiològiques i d'assistir en el diagnòstic i tractament dels pacients. Aquests aspectes essencials de les tecnologies i productes sanitaris es recullen en les directrius europees i en les legislacions de tots els països desenvolupats.

L'avenç important que ha experimentat la medicina durant la segona meitat del segle XX no hauria estat possible sense l'aportació de les noves tecnologies i les tècniques avançades, que han solucionat problemes mèdics i socials relacionats amb malalties i discapacitats; l'anàlisi de l'eficàcia, l'efectivitat i la seguretat d'aquestes solucions; la gestió de recursos, i la millora dels sistemes d'informació i de comunicació en l'àmbit sociosanitari.

El concepte global de tecnologia sociosanitària és molt ampli i es relaciona, d'una manera genèrica, amb tot el que representa una innovació al servei de la salut o, en un sentit ampli, amb la qualitat assistencial de la població. S'adreça a les persones que pateixen una malaltia (potencialment tots els ciutadans), a les persones discapacitades i als sectors de població que requereixen una atenció especial, com són les persones grans.

En aquest context, la selecció i utilització adequada de les tecnologies sanitàries, juntament amb la recerca científica, el desenvolupament i la innovació tecnològica (R+D+I), es converteix en un instrument fonamental no només per a la millora en termes absoluts de la salut, del benestar social i de la qualitat de vida de la població, sinó també per optimitzar els beneficis socials que deriven dels recursos que s'utilitzen amb aquest propòsit.

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Politècnica de Catalunya
Crèdits60
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formació
Centre de gestióFacultat de Física
Places50
Idioma de docènciaCatalà - espanyol - anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióOSCAR CASTAñO LINARES
Adreça electrònicaenginybiomed@ub.edu
Comparteix-ho: