Acreditació

Les titulacions universitàries oficials s’han de sotmetre a un procés d’acreditació passats 6 anys des de la verificació, en el cas dels graus, i passats 4 anys en el cas dels màsters.

El procés d’acreditació té per objectiu evidenciar que el títol s’està desenvolupant d’acord amb el projecte inicial verificat, que se’n fa el seguiment periòdic, i s’introdueixen les modificacions o accions de millora que se’n deriven.

L’acreditació es desenvolupa en dues fases diferenciades. Una primera fase en la que la Facultat realitza una avaluació interna de les titulacions, i elabora l’autoinforme. I una segona fase en la que un comitè d’avaluació externa realitza una visita externa al centre i desenvolupa audiències als diferents grups d’interès de la Facultat.

El procés d’acreditació finalitza amb l’Informe d’Avaluació Externa per part del Comitè Extern, i l’Informe d’Acreditació per part de la Comissió d’Acreditació d’AQU.

Acreditació 2022

Titulacions:

 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Història
 • Grau en Història de l'Art
 • Màster d’Estudis Avançats en Arqueologia

 

Processos:    

Titulacions:

 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Geografia
 • Màster en Antropologia i Etnografia
 • Màster d’Estudis Avançats en Història de l’Art
 • Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia
 • Màster en Música com a Art Interdisciplinària

 

Processos:    

Titulacions:

 • Màster Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
 • Màster Planificació Territorial i Gestió Ambiental
 • Màster Turisme Urbà

 

Processos:    

Titulacions:

 • Màster en Antropologia i Etnografia
 • Màster en Estudis Avançats en Història de l’Art
 • Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia
 • Màster en Història Contemporània i Món Actual
 • Màster en Música com a Art Interdisciplinària

 

Processos:    

Titulacions:

 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Geografia
 • Grau en Història 
 • Grau en Història de l'Art
 • Màster Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
 • Màster Planificació Territorial i Gestió Ambiental

 

Processos: