Programa de doctorat de Medicina i Recerca Translacional

Matrícula

A continuació trobareu tota la informació sobre els procediments a seguir per a matricular-se al Doctorat de Medicina i Recerca Translacional.

Una vegada tingueu la resolució favorable d'admissió i la resolució favorable d'accés podreu fer automatrícula: AUTOMATRÍCULA

L'automatrícula del curs 2021-22 comença l'1 d'octubre de 2021 i finalitza el 17 de desembre de 2021.

 

Els estudiants de primer any teniu un segon període de matrícula, de l'1 de febrer al 31 de març.

Preu de la matrícula

 

Documentació a presentar

En cas que se us requereixi documentació, durant el procés d'accés, aquesta documentació pot ser lliurada personalment en la Secretaria d' Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (C. Casanova 143. 08036) o bé enviar-se per correu ordinari o correu intern a la mateixa adreça.

 

 

Beques i ajuts

Els alumnes amb ajut de matrícula o beca hauran d'aportar el corresponent justificant (original i fotocòpia del títol de família nombrosa, credencial de becari,...)

 

Matrícula

L'automatrícula del curs 2021-22 comença l'1 d'octubre de 2021 i finalitza el 17 de desembre de 2021.

 

En casos excepcionals en què no s'hagi pogut efectuar la matrícula dins del període d'automatrícula, es podrà fer de forma telemàtica (es recomana per evitar temps d'espera).
En el moment de rebre la resolució d'accés, el doctorand ha de comunicar al nostre correu electrònic doctoratmedicina@ub.edu que desitja acollir-se a aquesta modalitat. Un cop la secretaria generi el rebut, l'avisarem per correu electrònic que ja pot recuperar el rebut i pagar-lo a través d'Internet (en un termini màxim de 7 dies ja que, en cas de no fer-ho efectiu en aquest període, el rebut caducarà i una propera emissió tindrà un recàrrec progressiu). Consultar el procediment per al pagament telemàtic.

 

Tot alumne matriculat al Doctorat pot fer-se el Carnet UB i pot tenir un correu electrònic corporatiu.

Preu de la matrícula

 

Documentació a presentar.

Els alumnes amb ajut de matrícula o beca hauran d'aportar el corresponent justificant (original i fotocòpia del títol de família nombrosa, credencial de becari,...).

 

Matrícula

La matrícula 2021-22 serà bàsicament en la modalitat d'automatrícula.: AUTOMATRÍCULA

L'automatrícula del curs 2021-22 començarà l'1 d'octubre de 2021 i finalitza el 17 de desembre de 2021. Si no heu pogut fer la matrícula en aquest període, hi haurà un segon període d'automatrícula, preferentment per a estudiants de nou accés, de l'1 de febrer al 31 de març de 2022.

 

Comparteix-ho: