Investigadors

S'han de complir les següents condicions

 1. Tenir el títol del Doctorat
   
 2. Tenir experiència investigadora acreditada
 • Professors
 1. Permanents
  Complir almenys una de les condicions següents:
   - Tenir un tram de recerca viu o sis trams
   - Tenir reconegudes 810 hores de recerca en el Pla de Dedicació Acadèmica de la Universitat de Barcelona
   (AA;AB;AC; BA;BB;BC; CA;CB;DA;DB )
 2. Professors associats mèdics
   - Tenir 5 articles publicats o acceptats en els 5 darrers anys, 3 dels quals com a mínim han d'estar publicats en revistes indexades a JCR i situades en els 2 primers quartils de la seva àrea temàtica. Els altres 2 articles hauran d'estar situats com a mínim en el tercer quartil
 • Investigadors externs
  Tenir 5 articles publicats o acceptats en els 5 darrers anys, 3 dels quals com a mínim han d'estar publicats en revistes indexades a JCR i situades en els 2 primers quartils de la seva àrea temàtica. Els altres 2 articles hauran d'estar situats com a mínim en el tercer quartil. En aquest cas, si no hi ha un codirector acreditat, serà necessari designar un tutor a l'alumne.

 

3.  Emplenar el formulari.

 

Comparteix-ho: